Adwokat – Sprawy skarbowe Toruń

Porady prawne online - Doradztwo prawne - Prawnik Bydgoszcz
Konstytucja, jako nadrzędny zbiór praw i obowiązków.
11 maja, 2016
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne
Notariusz – Jakie sprawy załatwimy w kancelarii
28 października, 2019

Adwokat – Sprawy skarbowe Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma bezustannie wiele zadań, jakie zobowiązują do roztropności oraz sumienności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są oskarżonymi czy poszkodowanymi jest priorytetem jego pracy. Każda sprawa, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje wykroczeń: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według tych samych reguł i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z którymi adwokaci spotykają się najczęściej. W tej kategorii mieszczą się przestępstwa, które mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci niosą pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także oszustw, kradzieży, wyłudzeń lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy w prawie karnym, wyrządzają znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne oraz bezpośrednio na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne zaliczają się do trudniejszych spraw, ponieważ odnoszą się do wykroczeń w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci podejmując się spraw z zakresu gospodarki wśród innych zadań reprezentacyjnych, dbają także o to, by procedury sądowe w jak najmniejszym stopniu oddziaływały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Gospodarcze sprawy karne tyczą się przede wszystkim finansów, a także wszelkich działań mających na celu szkodę spółki. Największą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle prowadzone przez kancelarię prawną postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma zachęcać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zazwyczaj karne sprawy skarbowe są skutkiem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń zazwyczaj nie wynika z braku wiedzy, a ze umyślnych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nielegalnymi praktykami firm, ale jest też zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko niewinnym jednostkom w celu wyrządzenia szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest z reguły konieczny, gdy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w ciągu postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione dochody z tajnych źródeł. Zdarza się także, że drogą sądową trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne tyczą się osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu podjąć określone czynności. Są to zatem sprawy powiązane z formą i wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w staraniach o lepsze warunki kary. Najpopularniejszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zwykle skazani także ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w przypadku, gdy popełnionych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, kiedy osadzony domaga się odszkodowania od aresztu śledczego, jeżeli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w celi. Adwokat może również osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej zaliczają się do grupy karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to następstwa tych działań mogą okazać się dla sprawców znaczące i obejmować takie konsekwencje karne jak na przykład: zakazy zajmowania pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu także wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, choć zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tej kwestii z zakłócaniem miru domowego oraz porządku publicznego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to także nieodpowiednie usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego albo kierowanie działalności gospodarczej bez koniecznego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w przypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok