Zakres usług

Usługi prawne na najwyższym poziomie

Adwokaci zatrudnieni w naszej kancelarii prawnej zajmują się szeroką gamą usług prawnych. Są gotowi na wszelkie wyzwania i rozwiązywanie skomplikowanych zagadnień prawnych. Posiadają wysokie kompetencje, bogatą wiedzę i doświadczenie.
Oto lista usług prawnych, którymi zajmuje się nasza kancelaria adwokacka

Prawo rodzinne

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z prawem rodzinnym:

 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy majątkowe między małżonkami
 • opieka nad dziećmi
 • prowadzenie spraw dotyczących rozwodu i separacji
 • obowiązek alimentacyjny

Prawo pracy

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z prawem pracy:

 • Sprawy związane z odszkodowaniem w wyniku wypadku przy pracy
 • Analiza prawna i tworzenie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Analiza prawna i tworzenie umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło
 • Sprawy związane z naruszeniem obowiązków pracowniczych
 • Sprawy związane z bezprawnym zwolnieniem
 • Sprawy o niewypłacenie wynagrodzenia

Prawo spadkowe

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z prawem spadkowym:

 • Przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej działu spadku
 • Działanie w charakterze pełnomocnika w sporach o dział spadku przed sądem
 • Doradztwo w zakresie praw i obowiązków podatkowych spadkobierców

Prawo cywilne

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z prawem cywilnym:

 • Sprawy związane z nieruchomościami (tworzenie umów deweloperskich, umów najmu; obsługa spółdzielni mieszkaniowych; pomoc w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości; przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości; prowadzenie postępowań przed sądami wieczystoksięgowymi; pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej, a także obsługa prawna i realizacja inwestycji budowlanych)
 • Sprawy związane z zobowiązaniami (projektowanie umów, windykacja należności wynikających z stosunku obligacyjnego, negocjacje w zakresie umów, reprezentacja Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości)

Prawo karne

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z prawem karnym:

 • Analiza prawna danej sprawy prawno karnej
 • Zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania przed sądami karnymi w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
 • Sporządzanie odpowiednich zażaleń i wniosków sądowych
 • Obrona interesów zarówno osoby pokrzywdzonej, jak i osoby podejrzanej
Dla naszej kancelarii adwokackiej nie ma rzeczy niemożliwych. Liczymy się z potrzebami naszych klientów i zawsze dbamy o każdy szczegół. Każdy pracujący dla nas prawnik opiera swoją działalność na zasadach uczciwości, pracowitości i dyspozycyjności. Jesteśmy wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba fachowej i skutecznej pomocy prawnej.
Strona używa plików cookies
Ok